• Andre tester kan også formidles
  • Konsultasjoner gjøres via skype/telefon/e-post/sms.
  • Ved ernæringsterapi - førstegangskonsultasjon blir spørreskjema som du fyller ut og returnerer gjennomgått i forkant av konsultasjonen og du får i etterkant en skriftlig oppsummering + matvarelister, tips til sammensetning av måltider og kom-igang-oppskrifter på e-post.

TOP