Årdøler for Seimsdalstunnelen

Trygg, moderne og framtidsretta trafikkavvikling!

1
Featured

Gå direkte til ...

Visste du at ...

  •  ... i 2008 var trafikkmengda pr. døgn i Seimsdalstunnelen omlag den same som for Lærdalstunnelen?
  • ... den 1. oktober 2009 gjorde kommunestyret i Årdal vedtak om å gå for ei løsing som gjer den smale Seimsdalstunnelen enda smalare?
  • ... den valgte løysinga ikkje er iht. vegnormalen?
  • ... den valgte løysinga er ei løysing berekna for ei trafikkmengd som er mindre enn 1/3 av dagens?

Facebook...

Innlogging

alertVegvesenet melder om at Seimsdalstunnelen kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag frå 15:00 til 03:00 (neste dag). Gjeld frå 13.01.2014 klokka 15:00 til 17.01.2014 klokka 03:00.