Årdøler for Seimsdalstunnelen

Trygg, moderne og framtidsretta trafikkavvikling!

1
Featured

Gå direkte til ...

Visste du at ...

  •  ... i 2008 var trafikkmengda pr. døgn i Seimsdalstunnelen omlag den same som for Lærdalstunnelen?
  • ... den 1. oktober 2009 gjorde kommunestyret i Årdal vedtak om å gå for ei løsing som gjer den smale Seimsdalstunnelen enda smalare?
  • ... den valgte løysinga ikkje er iht. vegnormalen?
  • ... den valgte løysinga er ei løysing berekna for ei trafikkmengd som er mindre enn 1/3 av dagens?

Facebook...

Innlogging

Årdøler for SeimsdalstunnelenNo (25-okt-2013) manglar det kun i underkant av 150 til målet om minst 500 underskrifter. I overkant av 350 har allereie signert. Hugs på å skrive under med alle husstandsmedlemar (gamle som unge). Hjelp oss med å nå målet ved å dele informasjon og utfordre andre til å støtte initiativet!
Link til underskrift: Min sak: Seimsdalstunnelen