Årdøler for Seimsdalstunnelen

Trygg, moderne og framtidsretta trafikkavvikling!

1
Featured

Gå direkte til ...

Visste du at ...

  •  ... i 2008 var trafikkmengda pr. døgn i Seimsdalstunnelen omlag den same som for Lærdalstunnelen?
  • ... den 1. oktober 2009 gjorde kommunestyret i Årdal vedtak om å gå for ei løsing som gjer den smale Seimsdalstunnelen enda smalare?
  • ... den valgte løysinga ikkje er iht. vegnormalen?
  • ... den valgte løysinga er ei løysing berekna for ei trafikkmengd som er mindre enn 1/3 av dagens?

Facebook...

Innlogging

Årdøler for SeimsdalstunnelenÅrdøler for Seimsdalstunnelen har oppretta sak på "Min sak". Dette er ei ordning der ein kan fremje ei sak for å sette den på den politiske dagsorden. Det trengs imidlertid minst 500 underskifter på denne saka.  Me oppfordrar alle om å støtte ved å skrive under. Del gjerne på Facebook. Link til saka her: Min sak -Seimsdalstunnelen

Saka som blir fremja er: "Seimsdalstunnelen må prioriteres i Nasjonal Transportplan, og vi krever at det blir bevilget penger til utbedringer eller en ny tunnel som tilfredsstiller kravet til dagens veinormal, og fremfor alt - ikke er brannfarlig".