Årdøler for Seimsdalstunnelen

Trygg, moderne og framtidsretta trafikkavvikling!

1
Featured

Gå direkte til ...

Visste du at ...

  •  ... i 2008 var trafikkmengda pr. døgn i Seimsdalstunnelen omlag den same som for Lærdalstunnelen?
  • ... den 1. oktober 2009 gjorde kommunestyret i Årdal vedtak om å gå for ei løsing som gjer den smale Seimsdalstunnelen enda smalare?
  • ... den valgte løysinga ikkje er iht. vegnormalen?
  • ... den valgte løysinga er ei løysing berekna for ei trafikkmengd som er mindre enn 1/3 av dagens?

Facebook...

Innlogging

Årdal Kommunestyre har samrøystes innstilt Seimsdalstunnelen på 1.plass på Årdal si investeringsliste for Regional Transportplan 2014-2023. Dette vart gjort på kommunestyremøtet 07-mar-2013. Kommunestyret følgjer dermed innstillinga gitt av Utval for tekniske tenester.

På kommunestyremøtet vart sisteutgåva (2013 Rev4) av informasjonsmateriell frå Årdøler for Seimsdalstunnelen gitt til rådmannen, med beskjed om at han måtte ta tak i problemstilllingane som er lagt fram i informasjonsmaterialet.