Årdøler for Seimsdalstunnelen

Trygg, moderne og framtidsretta trafikkavvikling!

1
Featured

Gå direkte til ...

Visste du at ...

  •  ... i 2008 var trafikkmengda pr. døgn i Seimsdalstunnelen omlag den same som for Lærdalstunnelen?
  • ... den 1. oktober 2009 gjorde kommunestyret i Årdal vedtak om å gå for ei løsing som gjer den smale Seimsdalstunnelen enda smalare?
  • ... den valgte løysinga ikkje er iht. vegnormalen?
  • ... den valgte løysinga er ei løysing berekna for ei trafikkmengd som er mindre enn 1/3 av dagens?

Facebook...

Innlogging

alertDet gjekk eit steinras på Fv 303 ved munninga av Seimsdalstunnelen i dagtidleg i 03.30 tida. Les meir på porten.no, Sogn Avis og NRK.no.

Med tanke på at det går ein bil forbi rasstaden ca. kvart 45 sekund i verste "rushet", er det rimeleg å påstå at det var flaks at raset gikk på den tid av døgnet det er minst trafikk. Dette kunne ha gått skikkeleg gale om det hadde skjedd mellom kl. 15 og 18.